Od sada proizvodimo čokoladne predložke sa jednostrano ili obostrano otisnutim slikama prema potrebi i u različitim veličinama i formatima.

 

Zaštita podataka

Uvod i pregled

Napisali smo ovu izjavu o zaštiti podataka (verzija 15.10.2022-122228412) kako bismo vam objasnili, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i  važećih nacionalnih zakona, koje osobne podatke (skraćeno podaci) mi kao voditelji obrade – i izvršitelji obrade koje smo naručili (npr. pružatelji usluga) – obrađujemo u budućnosti i koje zakonite opcije imate. Pojmovi koji se koriste trebaju se shvatiti kao rodno neutralni.
Ukratko: Sveobuhvatno vas obavještavamo o podacima koje obrađujemo o vama.

Izjave o privatnosti obično zvuče vrlo tehničko i koriste pravnu terminologiju. S druge strane, ova politika privatnosti ima za cilj opisati vam najvažnije stvari što je jednostavnije i transparentnije moguće. Što se tiče transparentnosti, tehnički pojmovi objašnjavaju se na čitateljski način, pružaju se poveznice na daljnje informacije i  koriste se grafike  . Stoga jasnim i jednostavnim jezikom obavještavamo da osobne podatke obrađujemo samo u kontekstu našeg poslovanja ako postoji odgovarajuća pravna osnova. To sigurno nije moguće ako dajete što sažetija, nejasna i pravno-tehnička objašnjenja, jer su često standardna na internetu kada je u pitanju zaštita podataka. Nadam se da će vam sljedeća objašnjenja biti zanimljiva i informativna i možda postoji jedna ili druga informacija koju još niste znali. Ako i dalje imate pitanja, željeli bismo vas zamoliti da kontaktirate dolje spomenuto odgovorno tijelo ili u otisku, da pratite postojeće veze i pregledate dodatne informacije o web stranicama trećih strana. Naravno, naše kontakt podatke možete pronaći i u otisku.

Opseg

Ova politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke koje obrađujemo u tvrtki i na sve osobne podatke koje obrađujemo tvrtke koje smo naručili mi (izvršitelji obrade). Pod osobnim podacima podrazumijevamo podatke u smislu čl. 4 br. 1 GDPR-a kao što su ime, adresa e-pošte i poštanska adresa osobe. Obrada osobnih podataka osigurava da možemo ponuditi i naplatiti naše usluge i proizvode, bilo na mreži ili izvan njega. Opseg ovih Pravila o privatnosti uključuje:

 • sve online prisutnosti (web stranice, internetske trgovine) kojima upravljamo
 • Nastupi na društvenim mrežama i komunikacija putem e-pošte
 • mobilne aplikacije za pametne telefone i druge uređaje

Ukratko : Izjava o zaštiti podataka primjenjuje se na sva područja u kojima se osobni podaci obrađuju u društvu na strukturiran način putem navedenih kanala. Ako stupimo u pravne odnose s vama izvan ovih kanala, obavijestit ćemo vas odvojeno ako je potrebno.

Pravne osnove

U sljedećoj izjavi o zaštiti podataka pružamo vam transparentne informacije o zakonskim načelima i propisima, odnosno pravnoj osnovi Opće uredbe o zaštiti podataka, koje nam omogućuju obradu osobnih podataka. Što se tiče prava EU-a, Sud se poziva na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. Ovu Opću uredbu EU-a o zaštiti podataka, naravno, možete pročitati na internetu na EUR-Lexu, pristupu pravu EU-a, u skladu s https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vaše podatke obrađujemo samo ako se primjenjuje barem jedan od sljedećih uvjeta:

 1.  Privola (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR): Dali ste nam svoj pristanak za obradu podataka u određenu svrhu. Primjer bi bila pohrana unesenih podataka obrasca kontakta.
 2. Ugovor ( članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR): Kako bismo s vama ispunili ugovor ili predugovorne obveze, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, ako s vama sklopimo kupoprodajni ugovor, unaprijed zahtijevamo osobne podatke.
 3. Zakonska obveza ( članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR): Ako podliježemo zakonskoj obvezi, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, zakonski smo obvezni voditi račune za računovodstvo. Oni obično sadrže osobne podatke.
 4. Legitimni interesi ( članak 6. stavak 1. (f) GDPR): U slučaju legitimnih interesa koji ne ograničavaju vaša temeljna prava, zadržavamo pravo obrade osobnih podataka. Na primjer, moramo obraditi određene podatke kako bismo sigurno i ekonomično upravljali našom web stranicom. Stoga je ta obrada legitiman interes.

Kod nas se obično ne javljaju drugi uvjeti kao što su percepcija snimaka u javnom interesu i izvršavanje službenih ovlasti kao i zaštita vitalnih interesa. U mjeri u kojoj bi takva pravna osnova ipak trebala biti relevantna, ona će biti navedena na odgovarajućem mjestu.

Osim Uredbe EU-a, primjenjuju se i nacionalni zakoni:

 • U Austriji je to Savezni zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka (Zakon o zaštiti podataka) ili skraćeno GUP.
 • U Njemačkoj se   primjenjuje  Savezni zakon o zaštiti podataka, skraćeno BDSG.

Ako se primjenjuju drugi regionalni ili nacionalni zakoni, obavijestit ćemo vas u sljedećim odjeljcima.

Ratdoblje pohrane

Činjenica da osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda opći je kriterij za nas. To znači da osobne podatke brišemo čim razlog obrade podataka više ne postoji. U nekim slučajevima zakonski smo obvezni zadržati određene podatke čak i nakon prestanka primjene izvorne svrhe, na primjer u računovodstvene svrhe.

Ako želite da se vaši podaci izbrišu ili opozovu vaš pristanak na obradu podataka, podaci će se izbrisati u najkraćem mogućem roku i u mjeri u kojoj ne postoji obveza pohrane.

U nastavku ćemo vas obavijestiti o specifičnom trajanju odgovarajuće obrade podataka, ako imamo dodatne informacije.

Prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka

U skladu s člancima 13., 14. GDPR-a obavještavamo vas o sljedećim pravima na koja imate pravo kako biste osigurali poštenu i transparentnu obradu podataka:

 • Prema članku 15 GDPR-u, imate pravo na informacije o tome obrađujemo li vaše podatke. Ako je to slučaj, imate pravo primiti kopiju podataka i primiti sljedeće informacije:
  • svrha za koju provodimo obradu;
  • kategorije, tj. vrste obrađenih podataka;
  • tko prima te podatke i, ako se podaci prenose u treće zemlje, kako se može jamčiti sigurnost;
  • koliko dugo se podaci pohranjuju;
  • postojanje prava na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravo na prigovor na obradu;
  • da se možete žaliti nadzornom tijelu (poveznice na ta tijela možete pronaći u nastavku);
  • podrijetlo podataka, ako ih nismo prikupili od vas;
  • provodi li se profiliranje, odnosno ocjenjuju li se podaci automatski kako bi se dobio vaš osobni profil.
 • Prema članku 16 GDPR, imate pravo na ispravljanje podataka, što znači da moramo ispraviti podatke ako nađete pogreške.
 • Prema članku 17. GDPR-a, imate pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), što konkretno znači da možete zatražiti brisanje svojih podataka.
 • Prema članku 18 GDPR, imate pravo na ograničenje obrade, što znači da možemo pohraniti samo podatke, ali ih više ne koristimo.
 • Prema članku 20 GDPR, imate pravo na prenosivost podataka, što znači da ćemo vam na zahtjev pružiti vaše podatke u uobičajenom formatu.
 • Prema članku 21. GDPR-u imate pravo prigovora, što podrazumijeva promjenu u obradi nakon izvršenja.
  • Ako se obrada vaših podataka temelji na članku 6. stavku 1. točki (e) (javni interes, izvršavanje službenih ovlasti) ili članku 6. stavku 1. točki (f) (legitimni interes), možete se usprotiviti obradi. Zatim ćemo u najkraćem mogućem roku provjeriti možemo li zakonski udovoljiti ovom prigovoru.
  • Ako se podaci koriste u svrhe izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku možete se usprotiviti ovoj vrsti obrade podataka. Vaše podatke više ne možemo koristiti za izravni marketing.
  • Ako se podaci koriste za profiliranje, u bilo kojem trenutku možete se usprotiviti ovoj vrsti obrade podataka. Vaše podatke više ne možemo koristiti za profiliranje.
 • U skladu s člankom 22. GDPR-a možda imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (npr. profiliranje).
 • U skladu s člankom 77. GDPR-a imate pravo podnijeti pritužbu. To znači da se u bilo kojem trenutku možete žaliti Tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka krši GDPR.

Ukratko: Imate prava - ne ustručavajte se kontaktirati gore navedeno odgovorno tijelo!

Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su vaši zahtjevi za zaštitu podataka povrijeđeni na bilo koji drugi način, možete se žaliti nadzornom tijelu. Riječ je o tijelu za zaštitu podataka za Austriju, čija se web stranica može pronaći pod https://www.dsb.gv.at/ . U Njemačkoj postoji službenik za zaštitu podataka za svaku saveznu državu. Za dodatne informacije možete se obratiti Saveznom povjereniku za zaštitu podataka i slobodu informiranja (BfDI ). Sljedeće lokalno tijelo za zaštitu podataka odgovorno je za našu tvrtku:

Austrijsko tijelo za zaštitu podataka

Voditelj: Mag. Dr. Andrea Jelinek
 Adresa
: Barichgasse 40-42, 1030 Bečki
 telefon
: +43 1 52 152-0 Adresa e-pošte
: dsb@dsb.gv.at
 Web stranica: https://www.dsb.gv.at/

Prijenos podataka u treće zemlje

Podatke prenosimo ili obrađujemo u zemlje izvan EU-a (treće zemlje) samo ako pristajete na ovu obradu, ako je to propisano zakonom ili ugovorno potrebnim, a u svakom slučaju samo u mjeri u kojoj je to općenito dopušteno. U većini slučajeva vaš je pristanak najvažniji razlog zašto imamo podatke obrađene u trećim zemljama. Obrada osobnih podataka u trećim zemljama kao što je SAD, gdje mnogi proizvođači softvera pružaju usluge i imaju svoje lokacije na poslužitelju, može značiti da se osobni podaci obrađuju i pohranjuju na neočekivane načine.

Izričito ističemo da, prema mišljenju Suda Europske unije, trenutačno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. Obrada podataka od strane američkih usluga (kao što je Google Analytics) može značiti da se podaci možda neće obrađivati i pohranjivati anonimno. Osim toga, američke vladine agencije mogu imati pristup pojedinačnim podacima. Osim toga, može se dogoditi da su prikupljeni podaci povezani s podacima drugih usluga istog pružatelja usluga ako imate odgovarajući korisnički račun. Ako je moguće, pokušavamo koristiti lokacije poslužitelja unutar EU, ako se to nudi.

Detaljnije ćemo vas obavijestiti o prijenosu podataka u treće zemlje, ako je primjenjivo, na odgovarajućim mjestima ove izjave o zaštiti podataka.

Sigurnost obrade podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke, proveli smo i tehničke i organizacijske mjere. Gdje je to moguće, šifriramo ili pseudonimiziramo osobne podatke. Na taj način trećim stranama maksimalno otežavamo donošenje zaključaka o osobnim podacima iz naših podataka.

Čl. 25 GDPR ovdje govori o "integriranoj i zadanoj zaštiti podataka" i znači da se uvijek razmatraju i softver (npr. obrasci) i hardver (npr. pristup serverskoj sobi) i poduzimaju se odgovarajuće mjere. U nastavku ćemo, ako je potrebno, raspravljati o konkretnim mjerama.

TLS šifriranje s https

TLS, enkripcija i https zvuče vrlo tehnički i jesu. Koristimo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure označava "siguran protokol prijenosa hiperteksta") za prijenos podataka otpornih na dodir na Internetu. To znači da je potpuni prijenos svih podataka s vašeg preglednika na naš web poslužitelj osiguran - nitko ne može "prisluškivati".

Tako smo uveli dodatni sigurnosni sloj i u skladu sa zaštitom podataka putem tehnološkog dizajna (članak 25. stavak 1. GDPR-a). Korištenjem TLS-a (Transport Layer Security), protokola šifriranja za siguran prijenos podataka na Internetu, možemo osigurati zaštitu povjerljivih podataka. Korištenje ove zaštite prijenosa podataka možete prepoznati malim simbolom zaključavanja u gornjem lijevom kutu preglednika, lijevo od internetske adrese (npr. beispielseite.de) i upotrebom sheme https (umjesto http) kao dijela naše internetske adrese.Ako želite saznati više o šifriranju, preporučujemo Google pretraživanje za "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" kako biste dobili dobre veze do daljnjih informacija.

Komunikacija

Sažetak
 👥 komunikacije  Ispitanici: Svatko tko
komunicira📓 s nama telefonom, e-mailom ili online obrascem  Obrađeni podaci: npr. telefonski broj, ime, adresa e-pošte, uneseni podaci obrasca. Više detalja možete pronaći pod
vrstom kontakta🤝 koja se koristi  Svrha: Obrada komunikacije s kupcima, poslovnim partnerima itd.
📅 Razdoblje pohrane: Trajanje poslovnog slučaja i zakonske odredbe
⚖️
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. GDPR (pristanak), čl.

Ako nas kontaktirate i komunicirate telefonom, e-mailom ili online obrascem, osobni podaci mogu se obrađivati.

Podaci će se obrađivati za obradu i obradu vašeg pitanja i povezane poslovne transakcije. Podaci se pohranjuju onoliko dugo koliko je to propisano zakonom.

Ispitanici

Svi oni koji traže kontakt s nama putem komunikacijskih kanala koje pružamo pogođeni su tim procesima.

Telefon

Ako nas nazovete, podaci o pozivu bit će pseudonimno pohranjeni na odgovarajućem terminalnom uređaju i kod korištenog pružatelja telekomunikacijskih usluga. Osim toga, podaci kao što su ime i telefonski broj mogu se poslati e-poštom i pohraniti kako bi odgovorili na zahtjev. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni slučaj prekine i zakonski zahtjevi to dopuste.

E-pošta

Ako s nama komunicirate e-poštom, podaci se mogu pohraniti na odgovarajući uređaj (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon,...), a podaci se pohranjuju na poslužitelju e-pošte. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni slučaj prekine i zakonski zahtjevi to dopuste.

Mrežni obrasci

Ako komunicirate s nama putem online obrasca, podaci će biti pohranjeni na našem web poslužitelju i, ako je potrebno, proslijeđeni na našu e-mail adresu. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni slučaj prekine i zakonski zahtjevi to dopuste.

Pravne osnove

Obrada podataka temelji se na sljedećim pravnim osnovama:

 • GDPR (pristanak): dajete nam svoj pristanak za pohranu vaših podataka i nastavljate ih koristiti u svrhe povezane s poslovnim slučajem;
 • b GDPR (ugovor): Postoji potreba za izvršenjem ugovora s vama ili izvršiteljem obrade kao što je .dem telefonskim pružateljem usluga ili moramo obraditi podatke za predugovorne aktivnosti, kao što je priprema ponude;
 • f GDPR (legitimni interesi): Želimo provoditi upite kupaca i poslovnu komunikaciju u profesionalnom okviru. Za to su potrebni određeni tehnički sadržaji kao što su programi e-pošte, Exchangeovi poslužitelji i mobilni operateri kako bi mogli učinkovito upravljati komunikacijom.

 Ugovor o obradi podataka  

U ovom odjeljku želimo objasniti što je ugovor o obradi narudžbe i zašto je potreban. Budući da je riječ "ugovor o obradi narudžbe" prilično uvijač jezika, često ćemo u tekstu koristiti samo akronim GCU. Kao i većina tvrtki, ne radimo sami, već i sami koristimo usluge drugih tvrtki ili pojedinaca.  Zbog sudjelovanja različitih tvrtki ili pružatelja usluga, osobne podatke možemo proslijediti na obradu. Ti partneri tada djeluju kao izvršitelji obrade s kojima sklapamo ugovor, takozvani ugovor o obradi narudžbi (DPA). Najvažnije je da znate da se obrada vaših osobnih podataka provodi isključivo u skladu s našim uputama i mora biti regulirana od strane GCU-a.

Tko su procesori?

Kao tvrtka i vlasnik web stranice odgovorni smo za sve podatke koje obrađujemo o vama. Osim odgovornih, mogu postojati i takozvani procesori. To uključuje svaku tvrtku ili osobu koja obrađuje osobne podatke u naše ime. Točnije, i prema definiciji GDPR-a: svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u naše ime smatra se izvršiteljem obrade. Obrađivači stoga mogu biti pružatelji usluga kao što su davatelji usluga hostinga ili oblaka, pružatelji usluga plaćanja ili biltena ili velike tvrtke kao što su Google ili Microsoft.

Za bolju razumljivost terminologije, evo pregleda triju uloga u GDPR-u:

Ispitanik (vi kao kupac ili zainteresirana strana) → voditelj obrade (mi kao tvrtka i klijent) → procesor (pružatelji usluga kao što su web hostovi ili pružatelji usluga u oblaku)

Sadržaj ugovora o obradi naloga

Kao što je već spomenuto, sklopili smo DPA s našim partnerima koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka. Prije svega, navodi se da izvršitelj obrade obrađuje podatke koji se obrađuju isključivo u skladu s GDPR-om. Ugovor se mora sklopiti u pisanom obliku, ali u tom kontekstu elektroničko sklapanje ugovora također se smatra "u pisanom obliku". Samo na temelju ugovora odvija se obrada osobnih podataka. Ugovor mora sadržavati:

 • Predanost nama kao kontroloru
 • Dužnosti i prava voditelja obrade
 • Kategorije ispitanika
 • Vrsta osobnih podataka
 • Vrsta i svrha obrade podataka
 • Predmet i trajanje obrade podataka
 • Mjesto obrade podataka

Nadalje, ugovor sadrži sve obveze izvršitelja obrade. Glavne obveze su:

 • Osiguravanje mjera sigurnosti podataka
 • poduzeti moguće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu prava ispitanika
 • za održavanje direktorija za obradu podataka
 • surađivati s nadzornim tijelom za zaštitu podataka na zahtjev potonjeg
 • provesti analizu rizika u odnosu na primljene osobne podatke
 • Podobrađivači mogu biti angažirani samo uz pisani pristanak voditelja obrade

Možete vidjeti kako takav DPA izgleda konkretno, na primjer, pod https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html . Ovdje je predstavljen model ugovora.

Objašnjenje korištenih pojmova

Uvijek nastojimo našu politiku privatnosti učiniti što jasnijom i razumljivijom. Međutim, to nije uvijek lako, pogotovo kada je riječ o tehničkim i pravnim pitanjima. Često ima smisla koristiti pravne izraze (kao što su osobni podaci) ili određene tehničke pojmove (kao što su kolačići, IP adresa). Međutim, ne želimo ih koristiti bez objašnjenja. U nastavku ćete pronaći abecedni popis korištenih važnih pojmova koje možda nismo dovoljno riješili u prethodnoj izjavi o zaštiti podataka. Ako su ti pojmovi preuzeti iz GDPR-a i to su definicije, ovdje ćemo navesti i TEKSTOVE GDPR-a i, ako je potrebno, dodati vlastita objašnjenja.

Auftragsverarbeiter

Definicija u skladu s člankom 4. GDPR-a

Za potrebe ove Uredbe:

"izvršitelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Objašnjenje: Kao tvrtka i vlasnik web stranice odgovorni smo za sve podatke koje obrađujemo o vama. Osim odgovornih, mogu postojati i takozvani procesori. To uključuje svaku tvrtku ili osobu koja obrađuje osobne podatke u naše ime. Osim pružatelja usluga kao što su porezni savjetnici, izvršitelji obrade stoga mogu biti i pružatelji usluga smještaja ili usluga u oblaku, pružatelji usluga plaćanja ili biltena ili velike tvrtke poput Googlea ili Microsofta.

Pristanak

Definicija u skladu s člankom 4. GDPR-a

Za potrebe ove Uredbe:

"pristanak" ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno navođenje želja ispitanika kojim on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava suglasnost za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Objašnjenje: Takav se pristanak u pravilu daje putem alata za pristanak na kolačiće za web stranice. Siguran sam da to znate. Kad god prvi put posjetite web stranicu, obično će vas banner pitati slažete li se ili pristajete na obradu podataka. U većini slučajeva možete napraviti i pojedinačne postavke i tako sami odlučiti koju obradu podataka dopuštate, a koju ne. Ako ne pristanete, ne smijete obrađivati osobne podatke. U načelu, pristanak se naravno može dati i u pisanom obliku, tj.

Osobni podaci

Definicija u skladu s člankom 4. GDPR-a

Za potrebe ove Uredbe:

"osobni podaci" znači sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja se može identificirati ili se može identificirati ("ispitanik"); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja je, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičku,  može se utvrditi fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe;

Objašnjenje: Osobni podaci stoga su svi podaci koji vas mogu identificirati kao osobu. To su obično podaci kao što su:

 • Ime
 • Adresa
 • Adresa e-pošte
 • Poštanska adresa
 • Telefonski broj
 • Datum rođenja
 • Identifikacijski brojevi kao što su broj socijalnog osiguranja, porezni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili broj matrikulacije
 • Bankovni podaci kao što su broj računa, kreditni podaci, salda računa i još mnogo toga.

Prema Europskom sudu pravde (ECJ), vaša IP adresa također se računa kao osobni podaci. IT stručnjaci mogu koristiti vašu IP adresu kako bi odredili barem približnu lokaciju vašeg uređaja, a zatim i vas kao vlasnika veze. Stoga pohrana IP adrese zahtijeva i pravnu osnovu u smislu GDPR-a. Postoje i takozvane  "posebne kategorije" osobnih podataka, koje su također posebno vrijedne zaštite. To uključuje:

 • rasno i etničko podrijetlo
 • politička mišljenja
 • vjerska ili ideološka uvjerenja
 • članstvo u sindikatima
 • genetski podaci, kao što su podaci uzeti iz uzoraka krvi ili sline
 • biometrijski podaci (to su informacije o mentalnim, fizičkim ili bihevioralnim karakteristikama koje mogu identificirati osobu). Zdravlje
 • Podaci o seksualnoj orijentaciji ili seksualnom životu

Profiliranje

Definicija u skladu s člankom 4. GDPR-a

Za potrebe ove Uredbe:

"profiliranje" znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe takvih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na poslu, gospodarsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje;

Objašnjenje: Profiliranje prikuplja razne informacije o osobi kako bi saznali više o toj osobi. U web sektoru profiliranje se često koristi u reklamne svrhe ili za kreditne provjere. Na primjer, programi za analitiku weba ili oglašavanja prikupljaju podatke o vašem ponašanju i interesima na web mjestu. To rezultira posebnim korisničkim profilom, uz pomoć kojeg se oglašavanje može igrati posebno na ciljnu skupinu.

 

Odgovorna osoba

Definicija u skladu s člankom 4. GDPR-a

Za potrebe ove Uredbe:

"voditelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili države članice, voditelj obrade ili može odrediti posebne kriterije za njegovo imenovanje u skladu s pravom Unije ili države članice:  osigurani su;

Objašnjenje: U našem slučaju odgovorni smo za obradu vaših osobnih podataka, a time i za "voditelja obrade". Kada prikupljene podatke dijelimo s drugim pružateljima usluga za obradu, oni su "izvršitelji obrade". Za to se mora potpisati "ugovor o obradi naloga (DPA)".

 

Svi tekstovi zaštićeni su autorskim pravima.

Izvor: Izgrađeno s  AdSimpleovim generatorom privatnosti